Zajęcia sensoplastyczne w DK Golina

 

Zajęcia sensoplastyczne skierowane są do dzieci od 0 do 2 lat.  Warsztaty prowadzone są w systemie grupowych zajęć. Program i dynamika zajęć jest dostosowana do potrzeb i predyspozycji uczestników zajęć.

Doświadczaniu przez dzieci materiałów plastycznych (mąka, sól, mas, farb, konsystencji, ziarnistości), przy jednoczesnym aktywowaniu wszystkich zmysłów. Dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty, a następnie miękki i stały.

Zajęcia odbyły się po raz pierwszy 6 listopada o godz. 10:00 i 16:00. Uczestniczyło w nich ponad 10 dzieci wraz z opiekunami podczas, których mogli zapoznać się z takimi materiałami jak: mąka, sól, ryż, płatki jaglane i inne. Zabawa sprawiła dużo radości zarówno dzieciom jak i rodzicom.

Podczas zajęć zapewniamy dzieciom bezpieczną przestrzeń do doświadczania. Pozwalamy każdemu swobodnie, indywidualnie wg. potrzeb poznać specyfikę danego produktu. Do fazy przemian przechodzimy w momencie, gdy dziecko daje znać, że jest na to gotowe. Nie blokujemy i nie ograniczamy aktywności twórczej dzieci. Dajemy im prawo do wyrażania swoich uczuć i emocji.

Kolejne zajęcia odbędą się 18 grudnia (poniedziałek) godz. 10:00 i 13:00. Obowiązują zapisy.