XVII Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej –„ Hej kolęda….

XVII Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej –„ Hej kolęda….

 

Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej organizowany cyklicznie przez Dom Kultury w Golinie jest okazją do prezentacji różnorodnej twórczości artystycznej  związanej tematycznie ze zwyczajami okresu Bożego Narodzenia. Impreza niejako syntetyzuje całoroczną działalność miejscowego domu kultury i  cieszy się  wielkim splendorem w środowisku lokalnym.

XVII Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej został zorganizowany przez Dom Kultury w Golinie, obejmował dwa niezależne konkursy (muzyczny oraz widowisk teatralnych), które miały skłonić dzieci i młodzież do refleksji nad tajemnicą narodzin Jezusa Chrystusa, rozbudzać w nich chęć pielęgnowania polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, prowokować do wymiany doświadczeń między twórcami przedstawień jasełkowych,  a także promować  śpiewanie kolęd w gronie rodzinnym.

Trzynaście zespołów, tym cztery jasełkowe oraz dziewięć śpiewających kolędy, wystąpiło na scenie Domu Kultury w Golinie  16 grudnia 2017 roku, udowadniając, że historię narodzin Jezuska w betlejemskim żłobku można opowiedzieć na kilka sposobów - przypominając tradycyjne zdarzenia i postacie, ale również bardziej nowatorsko, kiedy cud w stajence jest odpowiedzią na powierzchowny sposób przeżywania świąt.

Młodzi ludzie zaskoczyli pomysłowością, oryginalnością  strojów a także  dekoracji, dlatego też jury w składzie: Sylwia Kudła, Elżbieta Jakubowska, Violetta Durczyńska  mieli bardzo trudne zadanie aby wskazać zwycięzców w konkursie śpiewania kolęd. Po obradach ostatecznie nagrodzono:

w konkursie śpiewania kolęd  nagrody główne otrzymali:  Zespół School Stars ze Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Golinie (opiekun Justyna Szczot), Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Radolinie (opiekun Marta Sioda, Emilia Napierała), Zespół wokalny z Domu Kultury w Golinie (opiekun Artur Wieczorek).

W przeglądzie jasełek jury w składzie: Bogumiła Staszak, Urszula Furmaniak, Żanetta Matlewska przyznali cztery nagrody główne: Schola parafialna „Radość”(opiekun s. Laurencja Chodźko), Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie (opiekun Barbara Jarońska), „Wesołe Nutki” ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie (opiekun s. Liliana Socha),  „Grajki” ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie (opiekun Kornelia Topor-Pustelnik).

 

Wszystkie  grupy uczestniczące w przeglądzie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy z rąk jury.