Witaj przygodo …

W ramach zagospodarowania czasu wolnego w okresie wakacyjnym Dom Kultury w Golinie zaprosił dzieci, młodzież oraz rodziców na jednodniowe wakacyjne wycieczki po Polsce. Odzew był bardzo duży i lista chętnych bardzo szybko się zapełniła. Grupa licząca 64 osoby spędziła wspólnie czas podczas wakacyjnych wojaży.

4 sierpień

4 sierpnia wczesnym rankiem uczestnicy wyjechali z Goliny na Szlak Piastowski. Pierwszym punktem programu było Muzeum Początków Pastwa Polskiego w Gnieźnie,  gdzie odbyło się zwiedzanie wystawy „Początki Państwa Polskiego”. Wystawa ta to czwarta, najnowsza edycja prezentowanych w Muzeum od początków jego istnienia stałych ekspozycji poświęconych historii polskiego średniowiecza. Specyfika tej odsłony polega na przedstawieniu tematu początków państwa polskiego z perspektywy trzech haseł: Państwo, Źródło, Kultura. Główną ideą jest pokazanie roli Wielkopolski jako kolebki polskiej państwowości, ze szczególnym wyróżnieniem Gniezna, a także ukazanie akcesji państwa piastowskiego do kręgu cywilizacji łacińskiej i chrześcijaństwa.

Kolejnym etapem wycieczki była Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie gdzie miało miejsce zwiedzanie świątyni, w której znajdują się relikwie św. Wojciecha. Następnie wszyscy udali się na rynek gdzie była przerwa aby się ochłodzić i schować przed słońcem.

Po wizycie w Gnieźnie wszyscy udali się do Ostrowa Lednickiego. Miejsce to jest jednym z najważniejszych miejsc historii Polski. Za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego była jednym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych Polski. Na wyspie, w centrum plemienia Polan, zachowały się pozostałości grodu oraz relikty najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej (z basenami do chrztu) i wolno stojącego kościoła cmentarnego z grobami w nawie i aneksach. Obydwa obiekty wzniesiono w czasach panowania Mieszka I (tuż przed 966 rokiem).

Ostatnim punktem tego dnia był Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach gdzie wystawę muzeum stanowią obecnie 53 obiek­ty architek­tury wiejskiej: głównie chałupy, budynki inwen­tar­skie i stodoły zestawione wokół owalnego placu w różnej wiel­ko­ści zagrody, które na obszarze 21 ha — wraz z ze­społem dwor­sko-folwarcznym, osiemnastowiecznym kościołem i pojedynczymi obiek­tami rzemiosła wiejskiego — tworzą układ przestrzenny zbli­żo­ny do naturalnej wsi wielkopolskiej z połowy XIX wieku. Na dzień dzi­siej­szy jest to jeden z najbar­dziej czytelnych układów tra­dy­cyjnej wsi nie tylko wśród skansenów polskich, ale i eu­ropejskich.

 

 

 

 

 

 

 

7 sierpień

Po weekendzie w poniedziałek 7 sierpnia wszyscy uczestnicy udali się na wycieczkę autokarową do Inowrocławia. Punktem docelowym wyjazdu były tężnie solankowe, które usytuowane są w ponad 100-letnim Parku Solankowym w Inowrocławiu. Tu znajdują się tężnie, które od 2001 roku zachwycają odwiedzających swoją konstrukcją oraz dobroczynnym wpływem na zdrowie. Tężnie w Inowrocławiu są trzecie w kraju pod względem chronologii powstania i drugie, co do wielkości.  W całej Europie jest tylko 9 takich konstrukcji.

Ponadto uczestnicy zwiedzili park solankowy oraz palmiarnię, w której można oglądać rośliny ze wszystkich kontynentów. Nie zabrakło czasu wolnego gdzie dzieci bawiły się na placu zabaw.

 

 

 

8 sierpień

 

Ostatnią wakacyjną wycieczką był Gołuchów. We wtorkowy poranek wszyscy uczestnicy pełni entuzjazmu udali się na kolejną przygodę z Domem Kultury  w Golinie. W trakcie tego dnia odbyło się zwiedzanie z przewodnikiem zamku oraz spacer po parku przylegającym do Muzeum. Późnym popołudniem wszyscy wrócili do  Goliny.

 

Podziękowania dla Stanisławy Jasiczek – pilota wycieczek oraz opiekunów. Do zobaczenia za rok.