GRAMY Z SERCEM


Komitet Społeczny „Dar Serca”
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
ul. Pyzderska 75, 62-410 Zagórów
e-mail. skw@zspzagorow.eu
 
W dniu 26 oraz 27 maja 2018 roku w Zagórowie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich będzie organizowany Turniej w Halową Piłkę Nożną oraz Koncert Charytatywny na rzecz pana Sławomira Leszczyńskiego mieszkańca gminy Zagórów oraz Michała Szczepaniaka mieszkańca gminy Golina. Całkowity dochód z tej dwudniowej zbiórki przekazany będzie na zakup protez kończyn w/w osób.
W związku z tym nasz Komitet Społeczny zwraca się z prośbą o wsparcie tej akcji poprzez:
• udział dzieci oraz osób uzdolnionych wokalnie, tanecznie, instrumentalnie z państwa szkoły oraz MGOK i GOK na koncercie w dniu 27 maja;
• wsparcie medialne poprzez umieszczenie informacji na stronach www, facebook, gazetkach szkolnych, gablotach informacyjnych, gazetach lokalnych, radiu oraz telewizji lokalnej;
• udział zespołu w turnieju halowej piłki nożnej;
• ufundowanie nagrody rzeczowej dla zawodników uczestniczących w turnieju;
• ufundowanie rzeczy na licytację odbywającą się podczas koncertu;
• wsparcie finansowe zbiórki;
• wsparcie finansowe w organizacji atrakcji podczas koncertu charytatywnego;
• wsparcie inicjatywy w innej formie wybranej przez państwa.
Do pomysłu tego bardzo chętnie przystąpiły już różne organizacje, instytucje oraz towarzystwa między innymi wsparły i zdeklarowały swój udział taki instytucje i organizacje jak:
• RCKiK w Kaliszu, które będzie przeprowadzać w dniu 26 maja zbiórkę krwi;
• Fundacja DKMS która w dniach 26 oraz 27 maja będzie prowadzić rejestrację potencjalnych dawców szpiku;
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie;
• Pasjonaci Sztuk Walki Zagórów;
• Kostanecki Band;
• Koło LOK nr 1611 w Zagórowie.
W zamian za wsparcie naszej inicjatywy oferujemy promocję w następującej formie:
• Zaproszenie na oficjalną inauguracje Turnieju oraz Koncertu;
• Akredytacja podczas wszystkich imprez;
• Logo sponsora oraz osoby lub instytucji wspierającej umieszczone podczas Turnieju w postaci dostarczonego banera;
• Umieszczenie logo sponsora oraz osoby lub instytucji wspierającej i podziękowań na stronach www;
• Umieszczenie logo sponsora oraz osoby lub instytucji wspierającej na plakatach reklamujących Turniej;
• Umieszczenie logo sponsora oraz osoby lub instytucji wspierającej na reklamach umieszczanych w mediach;
• Zawarcie podziękowań dla sponsora oraz osoby lub instytucji wspierającej w każdej publikowanej relacji z Turnieju oraz Koncertu w prasie lokalnej i krajowej.
Licząc na Państwa zainteresowanie naszym projektem i chęć pomocy drugiej osobie z góry dziękujemy za wszelkie okazane wsparcie z Państwa strony.
Wszelkie materiały promocyjne oraz szczegółowe informacje na temat akcji (dokładna rozpiska i plan godzinowy) będziemy do państwa przesyłać drogą pocztową oraz elektroniczną w postaci wiadomości e-mail.
Nr. zbiórki publicznej to 2018/1923/KS do zweryfikowania na stronie zbiorki.gov.pl